Saturday, September 6, 2008

365 WAYS TO HELP YOUR CHILDREN GROW

ISU-ISU KAUNSELING

} suasana yang sedang berubah di dalam masyarakat barat memerlukan definisi dan penstrukturan semula keluarga.
} perceraian, perkahwinan semula, bersekedudukan, dual career, blended family dan istilah-istilah lain telah mewarnai gaya hidup sistem kekeluargaan di barat ( USA).
} Setiap keluarga dengan nilai yang unik telah menyumbang kepada budaya, sikap, kepercayaan yang dibawa oleh pelajar ke sekolah.
} Oleh itu kaunselor sekolah akan mengalami kepelbagaian dari segi jenis keluarga dari mana pelajar itu datang.
} Mereka memerlukan pengetahuan dan kemahiran untuk menolong sekolah menyesuaikan program dan mewujudkan perkhidmatan-perkhidmatan untuk menangani cabaran ini.
} Dunia dipenuhi dadah.
} Keganasan di sekolah, di dalam rumahtangga, di dalam masyarakat dll.
} Masalah kritikal seperti bunuh diri, terlibat dengan gejala menghancurkan diri sprt. dadah, black metal, bohsia, bojan, mat rempit, mat punk dll.
} Lebih 7 juta kanak-kanak dan remaja mengalami mental disorder dan masalah sosial.
ISU PENCEGAHAN
} Walaupun program pencegahan telah dijalankan berterusan, tetapi masalah yang berlaku masih terus berlaku. oleh itu perkhidmatan pencegahan perlu diteruskan.
} Perkhidmatan pencegahan- contoh kemahiran membuat keputusan.
} Pengetahuan tentang perkembangan seks:
- membina perhubungan sebaya yang sihat.
- tingkahlaku menangani tekanan membesar di dalam dunia yang kompleks dan bergerak cepat.
- menangani kesunyian akibat berkembangnya penggunaan alat teknologi dan peluang yang kurang untuk menjalin interaksi sosial.
-ketidakpastian tentang pemilihan kerjaya.
ISU PERKEMBANGAN
} Pelajar akan datang akan mempunyai ekspektasi biologi, emosi, sosial dan pendidikan yang sama dengan pelajar pada hari ini.
} Walaupun proses perkembangan manusia secara keseluruhan tetap kekal tidak berubah, impak perubahan dunia akan tetap merubah beberapa aspek dan elemen proses perkembangan manusia.
} ISU KEMISKemiskinan dikaitkan dengan kesihatan, pembelajaran, masalah kejiranan dll.
} Poverty is the parent of school failure, job failure, emotional imbalance and social rejection ( Howe, 1991 ).
KINAN
DIVERSITI SEKOLAH PADA MASA DEPAN
} Adaptasi kepada perubahan teknologi.
} Peningkatan jangka hayat.
} Kepelbagaian budaya sebagai satu tekanan yang signifikan di dalam pendidikan.
} Kesihatan dan penyakit.
} Kemiskinan dan kedaifan.
} Trend pekerjaan yang sentiasa berubah.
} Keganasan yang meningkat dan kehilangan keselamatan di dalam persekitaran kehidupan.
} Penglibatan ibu bapa.
} Kolaborasi dengan guru-guru.
} Perkhidmatan berasaskan sekolah.
} Perkhidmatan untuk belia.
ASPEK YANG MEMBERI IMPAK KEPADA SEKOLAH AKAN DATANG
} Perkembangan penduduk yang perlahan.
} Meningkatnya bilangan kaum mendatang.
} Meningkatnya permintaan pendidikan.
} Teknologi maklumat mengubah cara hidup dan bekerja.
} Globalisasi.
} Isu perkembangan kesihatan yang membezakan antara yang mampu dan yang tidak mampu.
} Perubahan unit keluarga.
} Isu sosial-sekolah sebagai pusat isu sosial.
} Peperangan dan persengkatan di dalam negara.
MASA HADAPAN KAUNSELING SEKOLAH
} Bina pengetahuan yang lebih luas tentang perkembangan manusia sepanjang hayat.
} Penyesuaian kepada teknologi baru.
} Tingkatkan penggunaan proses kelompok.
} Luaskan perkembangan profesional.
} Ukur dan nilai hasil perkhidmatan.
} Aktif secara profesional di peringkat negara dan internasional.
ISU BERKAITAN KAUNSELING SEKOLAH PADA MASA HADAPAN
ISU BERKAITAN KAUNSELING SEKOLAH PADA MASA HADAPAN
} SILANG BUDAYA DI SEKOLAH.
} PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS.
} SEKS DAN ISU BERKAITAN SEKS DI SEKOLAH.
} PENYALAHGUNAAN DADAH-PENCEGAHAN DAN INTERVENSI.
} MEMAHAMI DAN MENCEGAH KEGANASAN DI SEKOLAH.
} PENGANIAYAAN TERHADAP KANAK-KANAK DAN REMAJA.
Sekolah dan Birokrasi
} Tony Bush (1995), sekolah bukan organisasi birokratik kerana ia mempunyai struktur yang kabur. Antaranya:
} 1. tidak mempunyai matlamat yang jelas yang boleh dianggap sebagai teras teknikalnya.
} 2. proses membuat keputusan di sekolah sering kali kabur dan tidak semestinya mengikut proses rasional.
} 3. sekolah adalah struktur yang wujud kerana kumpulan tenaga individu dan tanpa mereka struktur sekolah tidak wujud
} 4. kuasa autoriti di sekolah dikongsi bersama oleh ahli profesional dan pentadbir
5. sekolah sentiasa terdedah kepada kontigensi yang timbul dan langsung hampir tidak mengenali keadaan kestabilan yang diperlukan untuk pelaksana sistem birokrasi
Bell (1988)
} Meskipun sekolah bukan organisasi birokratik, ia mempunyai elemen birokratik. Oleh itu wujudlah hierarki pelbagai tahap kuasa dan autoriti dalam pentadbiran sistem organisasi sekolah. Sistem pelbagai jawatankuasa di peringkat sekolah mencerminkan elemen birokrasi ini.
Glasman (1995), Weick (1988), Apple (1995)
} … birokrasi di sekolah bersifat kotigensi kerana sekolah adalah organisasi yang berciri ‘loose sturucture’ adalah didefinisikan sebuah sturuktur yang mana hubungan antara input, proses dan output tidak berlaku secara rasional dan linear, malah hubungan antara mereka selalu dikawal oleh faktor sekolah. Kesimpulannya oleh kerana sekolah tidak boleh ditakrifkan sebagai birokrasi tulen, ahli-ahli organisasi sepatutnya mampu mencorakkan struktur yang mempengaruhi hal-hal berhubung kerja dan perhubungan mereka.
Tujuan Pengurusan Personel
} Meningkatkan sumbangan produktif tenaga manusia kepada organisasi dan pada masa yang sama organisasi dapat memberi kepuasan kepada mereka (Rozhan 1997).
Personnel Standards Lead Body (1993)
Mewujudkan persekitaran yang membolehkan pengurusan melantik, melatih dan memotivasikan pekerja yang mereka perlukan yang mereka perlukan untuk pekerja masa sekarang dan masa hadapan.
Memperkembangkan potensi pekerja secara berterusan dan mewujudkan ikilim sesuai untuk memenuhi objektif organisasi.
Memperkukuhkan kepentingan bersama dan menggalakkan kerja berkumpulan.
4. Mengurus perubahan dalam organisasi.
Fungsi Pengurusan Personal
Penganalisisan organisasi
Perkembangan dan pembangunan organisasi.
Perancangan personel.
Peningkatan mutu tenaga manusis dan latihan
Pembayaran upah dan gaji.
Perhubungan industri.
Kebajikan pekerja.
Komunikasi dalam organisasi.
Disiplin
Sistem Maklumat dan Rekod Personel
Assalamualaikum, saya akan berkongsi di sini tentang pembacaan saya dalam buku tersebut yang ditulis oleh Shella Ellison dan Barbara Ann Barnett, Ph.D. di atas. Saya sarankan yang berminat beli buku ini. Buku ini ada 7 bahagian. Bermula dengan bahagian 1 iaitu tentang diri kanak-kanak itu sendiri, bahagian 2 ekspressi diri, 3, tentang orang lain, 4 building character, 5 mengajar kanak-kanak bagaimana menghadapi challenges, 6 tentang keluarga dan 7 having fun together. Moga dapat ikuti semua aktiviti ini terutama Alya yang berminat dengan kanak-kanak, terima kasih.
Part 1 About Yourself - Self Esteem
Aktiviti: Feel Good Notebook


klik gambar di atas untuk membaca lebih mudah. Outline the Good Qualities adalah langkah kedua bagi meningkatkan self esteem anak. cubalah. tq.

2 comments:

mumtaz said...

asalammualaikum....
kepada pensyarah yg disanjungi,saya amat kagum dengan usaha gigih cik aziz kerana sudi berkongsi pengalaman dengan kami semua...saya tetap menyokong usaha cik hingga cik aziz sampai ke matlamat yang di tuju...anak didikmu semester 3 08/09

anak-anak en. aziz said...

tq mumtaz. keep it up...